Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่เว็บ ufabetutorm4.com ได้ทำการจัดทำขึ้นในรูปแบบเอกสาร ที่เป็นการบันทึกข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการ และเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว การจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการที่เว็บ ufabetutorm4.com  ของเรานั้นถือได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุด จึงทำให้ทุกข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการได้มีการจัดเก็บไว้เป็นอย่างดีที่ฐานข้อมูลของเว็บไซต์
 • ข้อมูลที่เรารวบรวม ข้อมูลที่มีการจัดเก็บนั้นจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าใช้บริการไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร และช่องทางการติดต่อต่างๆ
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานนั้นจะเป็นความสมัครใจของผู้เข้าใช้บริการที่ได้ทำการสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ของเรา และยังมีการใช้เครื่องมือเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้บริการอีกด้วย
 • การนำข้อมูลมาใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มีการบันทึกทางเว็บไซต์นำมาศึกษา เพื่อพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น การตลาด โฆษณา หรือโปรโมชั่นต่างๆ
 • การแชร์ข้อมูล เว็บ ufabetutorm4.com นั้นจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด
 • การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการจะถูกจัดเก็บอยู่ที่ฐานข้อมูลของเว็บไซต์ที่มีมาตรการในการป้องกันระดับสูงที่สามารถรับรองความปลอดภัยได้อย่างแน่นอน
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี เว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการให้บริการแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี พร้อมทั้งจะไม่มีการบันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลของบุคคลดังกล่าว
 • สิทธิ์ของผู้ใช้ ผู้เข้าใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทีมงานเพื่อเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ที่ contact@ufabetutorm4.com
 • การปรับปรุงนโยบาย เว็บไซต์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามเห็นสมควร และจะมีการแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบที่หน้าเว็บไซต์ www.ufabetutorm4.com
 • การติดต่อ ช่องทางในการติดต่อหรือรับคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ contact@ufabetutorm4.com
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้ได้รับการบังคับใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2018
 • ภาษาของนโยบายนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้มีการจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแปลเป็นภาษาอื่น นโยบายฉบับนี้จะเป็นฉบับที่บังคับใช้

เว็บ ufabetutorm4.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวตามสมควรโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า